Teletilojen lukituspalvelu

KTL1e-lukitusratkaisu palveluna tietoturvallisen teletilaan

 

 

 

Teletilojen KTL1E
-lukitusratkaisu

Teletilojen lukituksen ajantasaistamiseen on kolme erittäin painavaa syytä:

1. Teletilan asianmukainen lukitus on oleellinen osa tietoliikenneyhteyksien tietoturvaa.

2. Lukitus tulee kuitenkin toteuttaa niin, että teleasentajien ja -urakoitsijoiden viiveetön pääsyjärjestely mahdollistuu. Näin muun muassa viankorjausta päästään tekemään mahdollisimman nopeasti.

3. Hankalat pääsyjärjestelyt muodostavat turhan kuluerän taloyhtiölle, joka näkyy laskutuksessa kilometrikorvauksina tai avaintenhakuveloituksina. 

Emsec tarjoaa teletilojen valvontasopimusasiakkailleen lisäpalveluna teletilan lukituksen päivitystä teleoperaattoreiden ainoaan yhteiseen KTL1E-avainsarjaan.

Samalla voidaan tarvittaessa asentaa putkilukko ja reittiavain, jotta asentajille voidaan taata viivytyksetön kulku teletiloihin. 

Teletilan lukitus
 

Katso video lukitusratkaisusta

Sisäverkkomääräyksestä löytyvät normit kiinteistöille teletilojen varustuksesta, tietoliikenneverkoista ja tietoturvasta. Katso videoltamme miten helposti hoidat teletilan osalta tietoturvan ja sujuvat pääsyjärjestelyt kuntoon!

 

Palvelun sisältö

Tarjoamme teletilan valvontasopimusasiakkaillemme lisäpalveluna lukituksen päivittämisen KTL1E-avainsarjaan.

1. Telemestarimme suunnittelee tietoturvallisen teletilojen ja laitekaappien lukituksen tutustumalla kiinteistöön. 

2. Teletilan lukitussuunnitelma perustuu Liikenne- ja viestintäviraston suosittelemaan, teleoperaattoreiden ainoaan yhteiseen avainsarjaan (KTL1E), joka helpottaa kulkuoikeuksien valvontaa. Suunnitelma sisältää myös kiinteistön reittiavaimen ja putkilukon, jos ne puuttuvat. 

3. Lukituksen hinta määräytyy tarvittavien KTL1E-lukkojen määrästä sekä reittiavaimen ja putkilukon uudistamisesta. Palvelun voi hankkia kertamaksullisena tai kuukausiveloitteisena.

4. Lukituksen asennus hoidetaan yhteistyökumppanimme kanssa (valtuutettu Abloy-lukkoliike) telemestarimme  valvonnassa.

 

KTL1E-lukitusjärjestelmä perustuu Abloyn Protec 2 Cliq -järjestelmään ja se on Yrityssuojeluyhdistys ry:n ja Liikenne- ja viestintäviraston suosittelema.

Kuvat: Abloy

KTL1E-avainratkaisun hyödyt

Lukitus on viranomaisen suosituksen mukainen

Liikenne- ja viestintävirasto suosittelee kaikkia kiinteistöjä siirtymään ainoaan kaikkien operaattoreiden yhteiseen KTL1E-lukitusjärjestelmään.

Eliminoi tietoliikenteen turhat tietoturvariskit 

Lukitsematon teletila on tietoturvariski. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat muun muassa rikoslaissa määriteltyyn viestintäsalaisuuden piiriin. 

KTL1e-Avainjärjestelmä on turvallinen 

KTL1E-avainten jokainen käyttökerta tallentuu kulkurekisteriin. Kadonneet avaimet on helppo poistaa käytöstä.

Säästöä pitkällä aikavälillä

Teleoperaattoreiden, sähkö-, tele- ja antenniurakoitsijoiden, energia-ja vesilaitoksen, pelastustoimen ja hissiyhtiöiden asentajat ovat KTL1E-järjestelmän käyttäjiä. Näiden ammattilaisten omatoiminen pääsy kiinteistöön säästää aikaa, rahaa ja ajokilometrejä. 

Nopeuta viankorjausta

Sujuvat pääsyjärjestelyt teletilaan nopeuttavat tietoliikenneverkossa ilmenneiden vikojen korjauksia.

Teletila osana tietoturvaa

Kiinteistön tietoturvan toteutumisen kannalta keskeistä huolehtia teletilan lukituksesta. (Lue enemmän teletilasta täältä).

Viranomaiset ovat määränneet, että teletiloihin ei saa päästä ulkopuolisia ihmisiä, ainoastaan teleoperaattoreille ja tietoverkkourakoitsijoille tulee taata viivytyksetön pääsy tiloihin.

Rakennuksen omistaja on vastuussa kiinteistön yhteisten teletilojen ja sisäverkon tietoturvallisuudesta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys kiinteistön sisäjohtoverkosta (65E/2022) sisältää yleiset vaatimukset rakennusten teletilojen lukitukselle ja tietoturvallisuudelle.

 

Tyypilliset ongelmat teletilojen lukituksessa

Lue teletiloihin ja sisäverkkoihin liittyvät blogimme

7 min read

Taloyhtiön tietoturvasta huolehtiminen kuuluu isännöitsijän rooliin

Tietoturva ei ole ainoastaan yritysten asia. Myös taloyhtiön tietoliikenneverkossa kulkevat tiedot ovat...

2 min read

KTL1E-lukitus mahdollistaa tietoturvan ja sujuvat pääsyjärjestelyt

Useat taloyhtiöasiakkaamme ovat havahtuneet, että sisäverkkomääräys edellyttää sekä teletilojen lukitsemista...

Tilaa lisätietoja KTL1E-lukitusratkaisusta

Sertifikaatit ja pätevyydet

 

AT_sertifikaatti TU asiantuntijasertifikaatti (Turvaurakointi) Finnish Cyber Security Certificate Suomen vahvimmat_AA_Emsec_Oy FI ISO 9001 FI ISO 14001 Luotettava kumppani premier-badge