- Case Study -

Rudus sai laajan kuvan prosessin etenemisestä 

Kun rakennustuotevalmistaja Rudukselle tuli ajankohtaiseksi uudistaa valvontakamerajärjestelmä, etsittiin modernia ratkaisua ja osaavaa toimittajaa.

 

 

Rudus halusi saada paremman kokonaisukuvan prosesseistaan valvontakuvan avulla. Kun vanha valvontakamerajärjestelmä alkoi tulla jo tiensä päähän, asetettiin tavoitteeksi uudelle järjestelmälle se, että kameravalvonta haluttiin siirtää erilliseen verkkoon. Kilpailuttaessaan valvontakameroiden toimittajia, Emsec nousi esille kyvyllään tarjota joustavia ratkaisuja.

 

Lisää työtehoa ja parempaa työturvallisuutta 

Rudus otti käyttöön Emsecin avulla Milestone-videohallintajärjestelmän, joka skaalautuu toiminnan tarpeiden mukaan. Lisäksi siihen on mahdollista liittää esimerkiksi videoanalytiikkaa, jonka avulla valvontakameroiden käyttö monipuolistuu ja työ tehostuu. Rudus hyödyntääkin esimerkiksi vaakatietoa ja rekisterinumeron tunnistusta osana videovalvontajärjestelmää.

Tuotantopäällikkkö Petteri Karlsson kertoo, että uuden kameravalvontajärjestelmän avulla prosessin ohjausta on ollut helpompi kehittää ja prosessin valvonta on myös helpottunut. Tämä on mahdollistanut omien toimintatapojen kehittämistä ja myös työturvallisuuden parantamista.


Emsec taklaa haasteet

- Parasta on ollut Emsecin kyvykkyys vastata haasteisiin. Olemme saaneet parhaita ratkaisuja, joita on ollut tarjolla. Yhteistyö Emsecin kanssa on ollut helppoa, Petteri Karlsson toteaa.