- Case Study -

Liikenteen kameravalvonta tehostaa laskentaa

Perinteiset liikenteen laskentateknologiat saattavat antaa vääriä tuloksia ruuhkassa. Emsec auttoi Väylävirastoa etsimään ratkaisua videoanalytiikasta. 

AdobeStock_140678626

 

Liikenteen kameravalvonnalla on paljon muitakin hyötyjä, kuin ylinopeuden valvonta. Liikennetiedon hallinta ja uudet tiedonkeruumenetelmät ovat digitalisaation edetessä yhä tärkeämpiä. Tietojen on kuitenkin oltava oikein, jotta niitä voidaan luotettavasti käyttää suunnittelun pohjana.

 

 

Haaste

Väylävirastolla oli haasteita saada oikeaa tietoa tiehen upotettavien liikenteenlaskentasilmukoiden avulla erityisesti liikenteen ruuhkautuessa. Emsec osallistui tutkimus- ja kehityshankkeeseen, jossa liikenteen laskennan perinteisiä menetelmiä verrattiin kameravalvonnalla tehtävään videoanalyysiin. Hankkeen testikohteena oli Nuijamaan rajanylityspaikka, jossa on runsaasti liikennettä, sekä ajoittain ruuhkia.

 

Hankkeessa testattiin useita teknologioita, esimerkiksi tutkakuvaa oikean liikennetiedon saamiseksi. Videoanalyysin perusteella liikennevirrasta eroteltiin muun muassa henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen osuudet toisistaan.

vaylavirasto

Kamera-analytiikka lisäsi tulosten luotettavuutta

Hankkeesta saadut tulokset ovat olleet hyviä uuden kamera-analytiikkatekniikan puolesta. Uskon, että nykyaikainen kamera-analyysitekniikka yhdistettynä esimerkiksi tutkateknologiaan voisi tarjota hyvän lisäarvon täydentämään jo olemassa olevia laskentatekniikoita tulevaisuudessa. Erityisesti ajoneuvojen luokittelussa tulokset olivat hyviä tässä pilottihankkeessa, toteaa Väyläviraston tarkastaja Erkki Pakarinen.

 

T&K-hankkeessa tehdyissä mittaustuloksissa päästiin parhaimmillaan alle kahden prosentin virhemarginaaliin videoanalytiikan avulla. Ruuhkaolosuhteissa saatiin jopa yli 50 % tarkempia mittaustuloksia, kuin perinteisellä silmukkatekniikalla.

0%

Tarkempia tuloksia perinteiseen ratkaisuun verrattuna

0%

Virhemarginaali

0

Vuotta kokemusta asiakkaan hyödyksi

Lumi ja vesisade eivät haittaa videoalgoritmia

- Videoanalyysi on viimeisten vuosien aikana ottanut huimia kehitysaskeleita ja erityisesti niiden virheensuodatusalgoritmit ovat parantuneet merkittävästi, toteaa Emsecin toimitusjohtaja Vesa Ylönen, jolla on pitkä kokemus videovalvontajärjestelmistä.

 

Algoritmien kehityksestä huolimatta olimme positiivisesti yllättyneitä, kuinka hyviin tuloksiin testeissä päästiin, kun asetukset saatiin kalibroitua kunnolla, Ylönen jatkaa. Uudet ja kehittyneet videoalgoritmit tunnistavat ja erottelevat ajoneuvot tehokkaasti lumi- ja vesisateesta huolimatta, jotka ovat perinteisesti aiheuttaneet runsaasti virhetuloksia.

Väylävirasto (aik. Liikennevirasto) toteutti 2016 vuoden mittaisen tutkimus- ja kehityshankkeen, jossa Emsecillä (aik. Empower Security) oli merkittävä rooli videoanalyysin tuottamisessa.